در جريان اخبار شركت قرار بگيريد.

 

طبق ماده 3 اساسنامه،

شركت تعاوني سرمايه گذاري فرهنگ و سرمايه دانش،مي‌تواند در همه زمينه‌هاي اقتصادي و كشاورزي،

خدماتي، آموزشي، صنعتي و ...فعاليت داشته باشد.

 

 

 

3 شيوه مشاركت همكاران فرهنگي

در فعاليت‌هاي اقتصادي

و سرمايه گذاري

خريد سهام

تمامی همکاران فرهنگی و خانواده‌های درجه یک آن‌ها در سراسر کشور می‌توانند با خرید حداقل یک سهم، عضو شرکت تعاونی فرهنگ و سرمایه دانش شوند ‌ و از مزایای عضویت در این تعاونی بهره‌مند شوند.

سرمايه گذاري

همه همکاران فرهنگی با توجه به توانایی‌های مالی خود می‌توانند سرمایه‌های خود را در اختیار شرکت گذاشته و از 17 تا 25 درصد به صورت سالیانه سود دریافت نمایند

خريد پروژه‌ها

شرکت جهت رفع مشکل مسکن همکاران فرهنگی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پروژه‌ها را به گونه‌ای ارایه می‌دهد که همکاران می‌توانند به صورت واحدی، متری و دانگی در سرمایه‌گذاری پروژه ها شرکت کنند.

بالا